• Home
  • /
  • imprez masowych
  • /
  • Czy służby porządkowe mają prawo zakładać kajdanki na ręce trzymane z przodu?
Czy służby porządkowe mają prawo zakładać kajdanki na ręce trzymane z przodu?

Czy służby porządkowe mają prawo zakładać kajdanki na ręce trzymane z przodu?

Na stronie Kancelarii Adwokackiej mecenasa Bartosza Rzechowskiego opublikowana została krótka interpretacja prawna, dotycząca możliwości zakładania kajdanek z przodu przez członków służby porządkowej na imprezie masowej. Pełną treść artykułu znajdziesz tutaj: /KLIK/

Autor tekstu postawił następujące pytanie:

Po czym rozpoczął analizę obowiązujących przepisów, które regulują m.in. kto, w jakich sytuacjach oraz w jaki sposób ma prawo założyć drugiej osobie kajdanki. Oczywiście chodzi tu o ustawę o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. I ostatecznie stwierdził, że służba porządkowa na imprezie masowej nie może zakładać kajdanek z przodu. Nie jest to moim zdaniem zgodne z prawdą.

Przez lata mojego doświadczenia jako członek służby porządkowej podczas wielu imprez masowych nie raz zakładałem kajdanki z przodu, a następnie osobę taką przekazywałem funkcjonariuszom policji. I nikt z tego powodu nie robił mi problemów, bowiem kajdanki zakładałem prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kajdanki na rękach trzymanych z przodu możesz założyć, jeżeli osoba wobec której podejmujesz interwencję w Twojej ocenie nie jest problematyczna (co nie znaczy, że za chwilę nie będzie). Tego typu sposób kajdankowania stosuje się, gdyż jest on dużo mniej dokuczliwy dla petenta, aniżeli kajdanki zakładane na ręce trzymane z tyłu. Ponadto osoba tak skajdankowana w przypadku potknięcia ma możliwość podparcia się. Natomiast z rękami skutymi z tyłu tej możliwości już nie ma.

Oczywiście pisząc ten tekst mam również pełną świadomość tego, że osoba z kajdankami założonymi z przodu – mimo zastosowanego środka – ma możliwość atakowania. Dlatego co do reguły kajdankujemy z tyłu.

Zacznijmy jednak od początku… i od podstaw prawnych.

Czy służby porządkowe mają prawo zakładać kajdanki na ręce trzymane z przodu?

Uprawnienia służb organizatora imprezy masowej reguluje ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Określono je w rozdziale 4 tej ustawy, a dokładniej w:

Art. 20. 1. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2;
4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, z późn. zm.1)), służby porządkowe mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy.

Ustęp drugi ww. art. wskazuje na dodatkowe uprawnienia przysługujące członkom służby porządkowej, czyli użycie środków przymusu bezpośredniego i odsyła nas do ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. We wskazanym w ustawie o BIM art. 11 z ustawy o ŚPBiBP czytamy, że:

Art. 11. Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:
1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;
2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

Co dalej?

Ustawa o ŚPBiBP wskazuje środki przymusu bezpośredniego, jakich wobec osoby może użyć członek służby porządkowej na imprezie masowej, i są to:

Art. 12. 1. Środkami przymusu bezpośredniego są:
1) siła fizyczna w postaci technik:
a) transportowych,
b) obrony,
(…)
2) kajdanki:
a) zakładane na ręce,
(…)
12) chemiczne środki obezwładniające w postaci:
a) ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,
(…)

Nas oczywiście interesuje co z tymi kajdankami, a więc zaglądamy do art. 13, który mówi o prewencyjnym stosowaniu środków przymusu bezpośredniego:

1. Środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2–4 i 6, można użyć także prewencyjnie w celu zapobieżenia ucieczce osoby ujętej, doprowadzanej, zatrzymanej, konwojowanej lub umieszczonej w strzeżonym ośrodku, areszcie w celu wydalenia lub osoby pozbawionej wolności, a także w celu zapobieżenia objawom agresji lub autoagresji tych osób.
2. Środków przymusu bezpośredniego prewencyjnie nie mogą użyć uprawnieni, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 i ust. 2 pkt 1.

Z punktu 2 wynika jasno, że zarówno kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej, jak i członkowie służby porządkowej nie są uprawnieni do prewencyjnego stosowania środków przymusu bezpośredniego, w tym kajdanek. I to słusznie zauważył w swoim tekście Pan mecenas Bartosz Rzechowski pisząc, że:

To jednak nie daje odpowiedzi na zadane pytanie:

Czy pracownik służby porządkowej ma prawo zakładać kajdanki na ręce trzymane z przodu?

Drążymy…

Przeskoczmy zatem do kolejnego artykułu, który mówi o kajdankach, czyli art. 15. W ustępie 4 tego przepisu określono, że:

4. Kajdanki zakłada się na ręce trzymane z tyłu.

Reguła ta dotyczy wszystkich służb uprawnionych do użycia tego rodzaju środka przymusu bezpośredniego, nie tylko członków służb porządkowych na imprezie masowej.

Ale jak każda reguła, również i ta ma swoje wyjątki. Toteż w ustępie 6, czytamy:

W przypadku prewencyjnego użycia kajdanek lub gdy w ocenie uprawnionego prawdopodobieństwo podjęcia próby ucieczki, stawiania czynnego oporu lub wystąpienia zachowania mogącego zagrażać życiu, zdrowiu lub mieniu jest nieznaczne, kajdanki można założyć na ręce trzymane z przodu.

Na podstawie ww. art. 15, ust. 6 Pan mecenas Bartosz Rzechowski stwierdził, iż członek służby porządkowej nie może zakładać kajdanek z przodu. Cytuję:

Podsumowanie

Z całym szacunkiem do Pana mecenasa, stwierdzenie jakie wysnuł moim zdaniem jest nieprawdziwe, gdyż w artykule wyraźnie napisano, że „w przypadku prewencyjnego użycia (…)” (czego służbom porządkowym na imprezie masowej nie wolno!) LUB (a więc również w innych przypadkach określonych po tym spójniku)  „w ocenie uprawnionego (…), kajdanki można założyć na ręce trzymane z przodu”. A pod pojęciem osoby uprawnionej należy rozumieć m. in. członka służby porządkowej (na co wskazuje art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o ŚPBiBP).

Gwoli ścisłości, co wg internetowego słownika PWN oznacza użycie słowa “lub” w zdaniu:

spójnik wyrażający możliwą wymienność lub wzajemne wyłączanie się zdań lub ich część

Reasumując, w świetle obowiązujących przepisów CZŁONEK SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ (jako osoba uprawniona) MOŻE ZAKŁADAĆ KAJDANKI NA RĘCE TRZYMANE Z PRZODU (w określonej sytuacji). Zaznaczam jednak, że jest to moja subiektywna opinia.

Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości co do powyższego, to zachęcam Cię do lektury komentarza, jaki na moją prośbę przygotował dr r. rp. Mateusz Dróżdż, członek Stałej Grupy Ekspertów Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Opinię radcy prawnego znajdziesz tutaj /KLIK/

2
Dodaj komentarz

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Steward na imprezie masowej - kim jest? | Bezpiecznywtlumie.plKajdanki zakładane na ręce trzymane z przodu - opinia radcy prawnego Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
trackback

[…] Całość mojego tekstu na ten temat znajdziesz tutaj: /KLIK/ […]

trackback

[…] SPRAWDŹ: czy służby porządkowe mają prawo zakładać kajdanki na ręce trzymane z przodu […]

%d bloggers like this: